"Vodafone": +380996603539 "Kyivstar": +380677331007, +380686027409

Індикатор дефектів обмоток електричних машин ИДВИ-05


ИДВИ-05 – це портативний прилад, призначений для контролю обмоток електричних машин.
ИДВИ-05 – забезпечує перевірки:

  • трифазних обмоток на наявність міжвиткових замикань, обриву фази і неправильного з’єднання фаз;
  • зносу міжвиткової ізоляції трифазних всипних обмоток;
  • котушок обмоток, укладених в пази, та полюсних котушок на наявність міжвиткових замикань;
  • короткозамкнених роторів на наявність обривів стрижнів;
  • стану ізоляції обмоток відносно корпуса машини та між обмотками.

ИДВИ-05 дозволяє виявити дефекти трифазної обмотки машини напругою до 1000 В в зборі, дефекти обмоток розібраної машини напругою до 1000 В (крім обмоток зі зрівняльними з’єднаннями), а також дефекти обмоток короткозамкнених роторів.

Принцип роботи:

– при перевірках трифазних обмоток на наявність міжвиткових замикань, обриву фази та на правильність з’єднання фаз, полюсних котушок на наявність міжвиткових замикань та зносу міжвиткової ізоляції трифазних всипних обмоток порівнюються інтегральні оцінки загасаючих коливальних імпульсів випробувальної напруги, які генеруються при розряді конденсатора на затискачах фаз (котушок);
– при перевірці котушок, укладених в пази, індукується імпульсна ЕРС в котушці, що перевіряється, амплітудою до 3 В/виток. У разі наявності в останній КЗ витків відбувається реєстрація імпульса магнітної індукції поля, що створюється струмом короткого замикання, який протікає по них;
– при перевірці короткозамкнених роторів на наявність обривів стрижнів вручну робиться один оберт ротора зі швидкістю приблизно  1 об/хв і через інтервали часу 0,5 с визначаються інтегральні оцінки загасаючих коливальних імпульсів випробувальної напруги, що генеруються при розряді конденсатора на затискачах однієї з фаз статора асинхронного двигуна при різних положеннях ротора відносно статора;
– при перевірці стану ізоляції обмоток відносно корпуса машини і між обмотками подається на обмотку напруга постійного струму, визначається величина опору ізоляції і порівнюється з пороговим значенням (0,5 МОм).

Технічні дані:

1) параметри, що контролюються:
– при перевірках трифазних обмоток на наявність міжвиткових замикань, обриву фази і на правильність з’єднання фаз, зносу міжвиткової ізоляції трифазних всипних обмоток і полюсних котушок на наявність міжвиткових замикань коефіцієнт відмінності імпульсів випробувальної напруги фаз (котушок), Кв1
– при перевірці короткозамкнених роторів на наявність обривів стрижнів коефіцієнт максимальної відмінності імпульсів випробувальної напруги фази при провертанні ротора, Кв2
– при перевірці котушок обмоток, укладених в пази, на наявність міжвиткових замикань струм в котушці, що перевіряється
– при перевірці стану ізоляції обмоток відносно корпуса машини і між обмотками опір ізоляції, Rі
2) діапазон Кв1 і Кв2, що контролюється, % 0÷99
3) діапазон Rі, що контролюється, МОм 0÷500
4) величина Кв1 при замиканні одного витка у фазі (котушці) або Кв2 при обриві одного стрижня, %, не менше 10
5) амплітуда імпульсної випробувальної напруги:
– при перевірці трифазних обмоток на наявність міжвиткових замикань, обриву фази і на правильність з’єднання фаз, В 400
– при перевірці зносу міжвиткової ізоляції трифазних всипних обмоток, В 1350
– при перевірках короткозамкнених роторів на наявність обривів стрижнів і полюсних котушок на наявність міжвиткових замикань, В 400
– при перевірці котушок обмоток, укладених в пази, на наявність міжвиткових замикань, В/виток, не більше 3
6) вихідна постійна напруга при вимірі Rі, В 1000±100
7) індикація світлодіодна
8) живлення автономне або від зовнішнього блока живлення
9) напруга живлення, В 5
10) потужність, що споживається, Вт, не більше 4
11) габаритні разміри, мм 205×80×50
12) маса, кг, не більше 0.4

Гарантійний термін експлуатації прилада – 24 місяці з дня продажу.