"Vodafone": +380996603539 "Kyivstar": +380677331007, +380686027409

Індикатор дефектів обмоток електричних машин ИДВИ-04


ИДВИ-04 – це портативний прилад, призначений для контролю обмоток електричних машин.
ИДВИ-04 – забезпечує перевірки:

  • котушок обмоток, укладених в пази, на наявність міжвиткових замикань і механічних пошкоджень міжвиткової ізоляції;
  • полюсних котушок на наявність міжвиткових замикань;
  • стану ізоляції обмоток відносно корпуса машини та між обмотками.

ИДВИ-04 дозволяє виявити дефекти обмоток електричної машини напругою до 1000 В (крім обмоток зі зрівняльними з’єднаннями). Мінімальна довжина пакета жерсті машини, що перевіряється, – 45 мм.

Принцип роботи:

– при перевірці стану міжвиткової ізоляції котушок обмоток, укладених в пази, індукується імпульсна ЕРС у котушці, що перевіряється. У разі наявності в останній КЗ витків відбувається реєстрація імпульса магнітного поля від струму короткого замикання, що протікає по них;
– при перевірці полюсних котушок на наявність міжвиткових замикань принцип роботи індикатора базується на порівнянні інтегральних оцінок якості імпульсів напруги на котушках;
– при перевірці стану ізоляції обмоток відносно корпуса машини і між обмотками подається на обмотку напруга постійного струму, визначається опір ізоляції і порівнюється з пороговим значенням (0,5 МОм).

Технічні дані:

1) параметри, що контролюються:
– при перевірці котушок обмоток, укладених в пази, на наявність міжвиткових замикань і пошкоджень міжвиткової ізоляції струм у котушці, що перевіряється
– при перевірці полюсних котушок на наявність міжвиткових замикань коефіцієнт відмінності імпульсів випробувальної напруги котушок, Кв
– при перевірці стану ізоляції обмоток відносно корпуса машини і між обмотками опір ізоляції, Ri
2) діапазон Кв, що контролюється,% 0÷99
3) діапазон Ri, що контролюється, МОм 0÷500
4) величина Кв при замиканні одного витка в котушці, %, не менше 10
5) амплітуда імпульсної випробувальної напруги:
– при перевірці котушок, укладених в пази, В/виток 1, 2, 4, 8, 16
– при перевірці полюсних котушок, В 400
6) вихідна постійна напруга при вимірюванні Rі, В 1000±100
7) індикація світлодіодна та світлодіодна алфавітно-цифрова
8) живлення автономне або від зовнішнього блока живлення
9) напруга живлення, В 5
10) потужність, що споживається, Вт, не більше 4
11) маса, кг, не більше 0.5

Гарантійний термін експлуатації прилада – 24 місяці з дня продажу.