Індикатор дефектів обмоток електричних машин ИДО-07


ИДО-07 – це портативний прилад, призначений для контролю обмоток електричних машин.
ИДО-07 – забезпечує виявлення:

  • міжвиткових замикань, обриву фази та неправильного з’єднання фаз в трифазних обмотках;
  • міжвиткових замикань в котушках розподілених обмоток, укладених в пази;
  • незадовільного стану ізоляції обмоток відносно корпуса машини та між обмотками.

ИДО-07 дозволяє виявити дефекти трифазної обмотки машини напругою до 1000 В в зборі, а також виявити дефекти розподіленої обмотки статора або ротора розібраної машини напругою до 1000 В (крім обмоток із зрівняльними з’єднаннями).

Принцип роботи:

– при перевірці обмотки на наявність міжвиткових замикань, обриву фази і на правильність з’єднання фаз порівнюються повні опори двох фаз обмотки при подачі на них змінної напруги амплітудою до 10 В частотою до 10 кГц. При наявності дефектів повні опори фаз обмотки і відповідно струми в них будуть різними;
– при перевірці котушок, укладених в пази, індукується імпульсна ЕРС в котушці, що перевіряється, амплітудою 1 В/виток. У разі наявності в останній КЗ витків відбувається реєстрація імпульса магнітної індукції поля, що створюється струмом короткого замикання, який протікає по них;
– при перевірці стану ізоляції обмоток відносно корпуса машини та між обмотками подається на обмотку напруга постійного струму, визначається опір ізоляції і порівнюється з пороговим значенням (0,5 МОм).

Технічні дані:
1) параметри, що контролюються:  
  – при перевірці трифазної обмотки на наявність міжвиткових замикань, обриву фази та на правильність з’єднання фаз коефіцієнт несиметрії фазних струмів (Кн)
  – при перевірці котушок розподілених обмоток, укладених в пази, на наявність міжвиткових замикань струм у котушці, що перевіряється
  – при перевірці стану ізоляції обмоток відносно корпуса машини та між обмотками опiр iзоляції (Ri)
2) діапазон Кн, що контролюється, % 0÷99
3) діапазон Ri, що контролюється, МОм 0÷500
4) величина Кн при замиканні одного витка в фазі, %, не менше 10
5) вихідна постійна напруга при вимірюванні Ri, В 1000±100
6) індикація світлодіодна і світлодіодна
алфавітно-цифрова
7) живлення автономне або від зовнішнього блока живлення
8) напруга живлення, В 4 (-1.0 +0.2)
9) потужність, що споживається , Вт, не більше 3
10) габаритні розміри, мм 205×80×50
11) маса , кг, не більше 0.4

 

Гарантійний термін експлуатації прилада – 24 місяці з дня продажу.