Індикатор дефектів обмоток електричних машин ИДВИ-04


ИДВИ-04 – це портативний прилад, призначений для контролю обмоток електричних машин.
ИДВИ-04 – забезпечує виявлення:

  • міжвиткових замикань і незадовільної якості міжвиткової ізоляції в котушках розподілених обмоток, укладених в пази;
  • міжвиткових замикань в котушках зосереджених обмоток;
  • незадовільного стану ізоляції обмоток відносно корпуса машини та між обмотками.

ИДВИ-04  дозволяє виявити дефекти обмоток електричної машини напругою до 1000 В (крім обмоток зі зрівняльними з’єднаннями). Мінімальна довжина пакета жерсті машини, що перевіряється, – 45 мм.

Принцип роботи:

– при перевірці стану міжвиткової ізоляції котушок розподілених обмоток, укладених в пази, індукується імпульсна ЕРС у котушці, що перевіряється. У разі наявності в останній КЗ витків відбувається реєстрація імпульса магнітного поля від струму короткого замикання, що протікає по них;
– при перевірці котушок зосередженених обмоток на наявність міжвиткових замикань принцип роботи індикатора базується на порівнянні інтегральних оцінок якості імпульсів напруги на котушках;
– при перевірці стану ізоляції обмоток відносно корпуса машини і між обмотками подається на обмотку напруга постійного струму, визначається опір ізоляції і порівнюється з пороговим значенням (0,5 МОм).

Технічні дані:
1) параметри, що контролюються:  
  – при перевірці котушок розподілених обмоток, укладених в пази, на наявність міжвиткових замикань і незадовільної якості міжвиткової ізоляції струм у котушці, що перевіряється
  – при перевірці котушок зосереджених обмоток на наявність міжвиткових замикань коефіцієнт відмінності напруги на котушках, Кв
  – при перевірці стану ізоляції обмоток відносно корпуса машини і між обмотками опір ізоляції, Ri
2) діапазон Кв, що контролюється,% 0±99
3) діапазон Ri, що контролюється, МОм 0±500
4) величина Кв при замиканні одного витка в котушці , %, не менше 10
5) амплітуда імпульсної випробувальної напруги:  
  – при перевірці котушок розподілених обмоток, В/виток 1, 2, 4, 8, 16
  – при перевірці котушок зосереджених обмоток, В 400
6) вихідна постійна напруга при вимірюванні Rі, В 1000 (-100 +100)
7) індикація світлодіодна та світлодіодна алфавітно-цифрова
8) живлення автономне або від зовнішнього блока живлення
9) напруга живлення, В 4 (-1.0 +0.2)
10) потужність, що споживається, Вт, не більше 4
11) маса, кг, не більше 0.5

 

Гарантійний термін експлуатації прилада –  24 місяці з дня продажу.